Source: Timesharestop – Businesstips

Zondag 3 december 2017 was Rob de Vos, een van de eigenaren van Timesharestop in Nederland en Stoptimeshare in België, te gast bij het televisie-programma “Businesstips” op RTL7.

Hierin werd ingegaan op de vraag of timeshare eigenaren, wanneer ze hun timeshare ontbinden willen, altijd het door hen geïnvesteerde geld kwijt zijn, of dat er mogelijkheden zijn voor de timeshare eigenaren om een groot gedeelte van dit geld terug te vorderen middels een Timeshare Reclaim?

Het geruststellende antwoord werd gegeven in de uitzending. Indien de betreffende contracten zijn afgesloten ná 5 januari 1999, heeft Timesharestop wel degelijk zeer goede mogelijkheden om middels een gerechtelijke procedure, oftewel de Timeshare Reclaim, deze contracten aan te vechten bij de rechtbank, met als doel de nietigverklaring van deze contracten waardoor timeshare eigenaren worden vergoed voor het (nog) niet gebruikte deel van hun timeshare, met een maximum van 50 jaren.

Ook indien het contract is afgesloten vóór 1999, kan Timesharestop timeshare gegarandeerd behulpzaam zijn en ervoor zorgen dat het contract definitief wordt ontbonden en middels een buitengerechtelijke schikking trachten om een financiële schikking in het voordeel van de timeshare eigenaren, af te dwingen .

Neem hiervoor even contact op met Timesharestop in Nederland of

Neem hiervoor even contact op met Stoptimeshare in België

error: Content is protected !!