Timeshare leugens

 

Aan timeshare leugens moet meer aandacht besteed worden in Nederland. Tot 2014 was er nog nooit een onafhankelijke informatieve website m.b.t. timeshare informatie in de Nederlandse taal. U vindt nu op het internet meerdere bedrijven die u informatie kunnen geven op dit gebied. Vele websites staan echter vol met timeshare leugens. Aan de ene kant komt dit doordat deze websites zeer gedateerd zijn en u geen up-to-date informatie geven omtrent timeshare. Dit kan men uiteraard geen timeshare leugens noemen, maar meer een gebrek aan know-how. Aan de andere kant zijn er websites die bewust timeshare leugens verspreiden.Voorbeelden zijn er alom te vinden, ook in Nederland, gelukkig worden deze leugens meestal snel gerectificeerd, een voorbeeld hiervan hebben we onlangs in Nederland gezien. Het ging hierbij om het plaatsten van bewuste timeshare leugens, informatie die compleet verzonnen was. Het ging er hierbij niet meer om om, de timeshare consument te voorzien van objectieve informatie. Iets wat bij Timesharestop erg belangrijk is! Zoals gezegd zijn deze timeshare leugens inmiddels gerectificeerd.

Timeshare leugens – bewust of onbewust?

Wij beseffen ons dat men timeshare leugens leugens mag noemen, zodra men kan aantonen dat het om een leugen gaat. Wij van timesharestop hebben dit uiteraard kunnen aantonen.

Er zijn timeshare leugens die wat moeilijker aan te tonen zijn, maar die wat ons betreft wel degelijk onder de noemer “Timeshare leugens” vallen. Een voorbeeld hiervan is het gegeven dat men aan het timeshare eigendom een bepaalde waarde toekent. Men zegt bijvoorbeeld: “Uw timeshare heeft een waarde van €3000,- . Wij weten heel goed dat dit precies is wat een timeshare eigenaar wil horen. Deze timeshare leugens willen wij nu toch even onder de aandacht brengen, omdat wij weten dat zeer veel timeshare eigenaren hierdoor slachtoffer worden van de vele timeshare oplichters die op dit moment operatief zijn in Europa. Wij noemen ze onder andere Cold Callers. Er zijn echter ook zogenaamde timeshare herverkoop instanties die hun klanten krijgen aangeleverd door de timeshare industrie zelf. Timeshare leugens? of gewoon de normale werkwijze van de timeshare industrie, die wil verhinderen dat men zijn timeshare annuleren kan.

Timeshare leugens – welke waarde heeft uw timeshare?

Voorbeeld van de meest bekende timeshare leugens – de waardebepaling:

Stel u betaald € 600,- aan jaarlijkse onderhoudskosten voor uw timeshare eigendom. Andere, NIET-timeshare eigenaren kunnen dezelfde resorts boeken als u ( bijvoorbeeld via Booking.com of Expedia) maar betalen hiervoor meestal minder dan het bedrag dat u aan jaarlijkse onderhoudskosten kwijt bent! Zonder contractuele verplichting en zonder een eenmalig instapbedrag of aankoopbedrag. Gaan ze een jaar niet op vakantie dan betalen ze ook niets. WAAROM ZOU IEMAND DAN GELD WILLEN BETALEN VOOR UW TIMESHARE EIGENDOM? Het antwoord op deze vraag moeten wij u schuldig blijven, omdat wij geen reden hiervoor kunnen aangeven. Deze timeshare leugens door timeshare bedrijven zijn min of meer gemakkelijk te pareren en onderuit te halen.

 

Timeshare leugens of misleiding?

Timeshare leugens

In Nederland is er een paar jaar geleden een collectieve actie georganiseerd tegen het timeshare bedrijf “Palm Oasis” op Gran Canaria,waar vele timeshare gedupeerden veel geld voor hebben betaald. anderen hebben niet deelgenomen aan deze actie, zij hebben de mede-organisator en advocaat van deze collectieve actie op de hoogte gebracht dat het ECC gezegd had dat het weggegooid geld zou zijn. Ook was het ECC op de hoogte van de uitslag van een vergelijkbaar proces in Duitsland(2010) waarbij verwezen werd naar de rechtbank in Gran Canaria en het Spaanse recht. Op grond hiervan hadden de organisatoren de conclusie moeten kunnen trekken dat procederen in Nederland geen zin zou hebben. Wij zijn in het bezit van een dossier met betrekking tot deze mislukte collectieve actie. Het resultaat was dat men zijn geld kwijt was, de uitspraak van het gerecht was negatief voor de timeshare slachtoffers, die geheel gedesillusioneerd, achter werden gelaten, nog steeds timeshare eigenaar zijnde.

Timesharestop is een Nederlandstalige-, en Duitstalige- onafhankelijke informatieve website m.b.t. timeshare informatie. Ons doel is het om timeshare eigenaren te waarschuwen voor de vele timeshare leugens die verspreid worden door de diverse timeshare bedrijven zelf en aanverwante bedrijven of instanties. Verder helpen wij timeshare eigenaren bij de diverse problemen waarmee zij geconfronteerd worden en annuleren wij timeshare contracten. Wij verzetten ons tegen de RDO en instanties die een nauwe band hebben met de RDO en aanverwante bedrijven. WIj zijn er immers niet voor de timeshare bedrijven, Nee wij zijn er voor de timeshare eigenaar. Men kan niet voor beide zijn!

 

Timeshare leugens van de timeshare industrie

Vaak worden timeshare eigenaren, die kenbaar maken dat ze willen stoppen met hun timeshare eigendom, doorverwezen naar een timeshare herverkoop instantie. Waarom doen ze dat, terwijl ze zelf heel goed weten dat het nooit verkocht gaat worden? Het antwoord is eenvoudig te geven. Men laat u denken dat u er in de toekomst een bepaald bedrag voor gaat ontvangen, ondertussen betaald u netjes de jaarlijkse onderhoudskosten door en blijft dus in uw timeshare contract zitten. Zolang u denkt dat u ooit geld gaat ontvangen middels de herverkoop van uw timeshare, zult u geen andere actie ondernemen. U zult geen contact opnemen met ons, omdat wij, in tegenstelling tot het timeshare annuleren, uw timeshare niet kunnen verkopen. Dit is dus een win-win situatie voor de timeshare industrie. En altijd een verlies voor u als timeshare eigenaar. Timeshare leugens zullen duidelijker worden indien u beseft dat uw timeshare eigendom, of moeten we zeggen timeshare lidmaatschap, onverkoopbaar is!

Timeshare leugens-  de feiten

Wij zullen hieronder een aantal feiten opsommen

      • Veel dubieuze bedrijven of instanties zeggen op hun websites dat ze zeer goede en nauwe banden heeft met het enforcement(Handhaving) team van de RDO. Wie zijn dit? Wie is de RDO? Hiervoor zijn we naar de website van de RDO gegaan. Het Enforcement Programma van de RDO, zo zegt de RDO zelf, houdt in, dat naast het promoten van timeshare naar de media toe, ze ook contacten onderhouden met diverse instanties om ervoor te zorgen dat de belangen van de timeshare eigenaar en consument worden gewaarborgd zodra er nieuwe wetten en/of regels worden bekrachtigd. Dat dit uiteraard niet waar is, weten we allemaal! ER IS BIJNA GEEN LID VAN DE RDO DAT ZICH AAN DE TIMESHARE REGELGEVING HOUDT. Ze blijven zich wikkelen in de vele timeshare leugens. Dit geldt ook voor de organen die een nauwe band hebben met de RDO. Wie zijn dan wel die leden van de RDO? Dit zijn o.a.  Absolute – AZURE Resorts – Club La Costa – Cala Pi – Diamond Resorts International – Enduria Travel SL ( Atlantic beach club) – Pearly Grey – RCI – Silverpoint (Resort Properties)  en Anfi op gran canaria. Ja, u leest het goed, allemaal timeshare bedrijven die op misleidende wijze timeshare hebben verkocht aan de consument. Veel timeshare leugens hebben hier toe bijgedragen. En.. ANFI, het bedrijf dat zojuist(2015) door het Spaanse hooggerechtshof is veroordeeld wegens het niet naleven van de timeshare wetgeving… Deze RDO, waar deze bedrijven zulke nauwe banden mee hebben en waar het een deel van hun informatie van krijgt, heeft als doel zoveel mogelijk timeshare eigenaren in het bezit van hun timeshare te laten. Denkt u nu echt dat de RDO u objectieve en goede informatie geeft? Nee, uiteraard niet! Onafhankelijk advies gaat u van de RDO of gelieerde bedrijven niet krijgen
      • Er zijn bedrijven die waarschuwen om nooit geld vooraf te betalen voor een collectieve juridische actie tegen de timeshare industrie. MAAR! Gelijktijdig verschijnen er oproepen om zich aan te sluiten bij een collectieve actie tegen de timeshare industrie. U wordt wel geacht om eerst een financiële bijdrage te doen.

Info over de RDO

Timeshare leugens –  ter overweging

Timeshare leugens

Blijven de volgende vragen en bedenkingen:

  • Waarom beschermt de RDO, de misleidende timeshare resorts? Terwijl zij pretendeert om timeshare eigenaren te helpen en te voorzien van objectieve informatie! TIMESHARE LEUGENS
  • Waarom vermeldt het klankbord van de RDO, niets over deze misleidende verkooptechnieken van de timeshare resorts? Terwijl zij juist zegt de timeshare eigenaren te helpen en te beschermen! TIMESHARE LEUGENS
Neem contact met ons op

error: Content is protected !!