Timeshare geld terugvorderen

Timeshare geld terugvorderen

Timeshare geld terugvorderen

Steeds meer timeshare eigenaren worden geconfronteerd met het gegeven dat hun timeshare niet herverkoopbaar is. Het is zelfs zo dat men het zelfs niet gratis weg kan geven. Timeshare bedrijven nemen uw timeshare niet terug, ook niet gratis! De reden waarom zij uw timeshare niet terugnemen is vanwege de jaarlijkse onderhoudskosten, dit is namelijk een aantoonbaar- en gegarandeerd jaarlijks inkomen.

De mogelijkheid om geld terug te vorderen

Vanwege de huidige Spaanse jurisprudentie is het voor ons vaak mogelijk om gerechtelijke procedures, oftewel een Timeshare Reclaim , te voeren die ertoe leiden dat timeshare contracten als zijnde illegaal en dus onwettig worden gezien door de rechter. dit houdt vervolgens weer in dat deze contracten NIETIG worden verklaard. Het timeshare bedrijf in kwestie zal dan ook een groot gedeelte van het volledige aankoopbedrag inclusief betaalde onderhoudskosten, terug moeten betalen aan de klant. Het is natuurlijk niet mogelijk om ieder contract nietig te laten verklaren of geld terug te vorderen middels een schikking. Timeshare geld terugvorderen is mogelijk maar er dienen een aantal zaken te worden bekeken en er moet worden voldaan aan bepaalde wettelijke normen.

Wilt u gratis laten beoordelen of uw timeshare contract in aanmerking komt om aan te vechten bij het gerecht, neem dan snel contact met ons op. of vul snel onze Timeshare Reclaim Hulp formulier in.

 

Voor de meeste klanten die ons bezoeken of bij wie wij langskomen, is het belangrijkste motief om gebruik te maken van onze dienstverlening, het timeshare annuleren. Zodat zij geen jaarlijkse verplichtingen meer hebben met betrekking tot de jaarlijkse onderhoudskosten. Hiernaast en los hiervan, zullen wij van Timesharestop ook de mogelijkheden onderzoeken om naast het timeshare annuleren, indien mogelijk, ook timeshare geld terug te vorderen voor u. Geld dat u hebt geïnvesteerd in een timeshare eigendom – of moeten we zeggen “timeshare lidmaatschap” – Dat bij nader inzien absoluut geen investering is geweest, maar een grote financiële strop met vele frustraties tot gevolg. Het gehele onderzoek naar de mogelijkheden tot het indienen van een schadeclaim en ook de uitvoering hiervan, doen wij geheel kosteloos voor u. Indien wij succesvol, timeshare geld terugvorderen voor u, zullen wij 25% inhouden van het bedrag dat zal worden uitgekeerd.

Timeshare geld terugvorderen

Eind 2015 heeft het Spaanse hooggerechtshof in Madrid een uitspraak gedaan tegen het timeshare bedrijf “ANFI” op Gran Canaria. De meest recente uitspraak is gedaan op vrijdag 20 November 2015.  Deze uitspraak was in het voordeel van een Noorse ingezetene die een timeshare bij Anfi gekocht had en het niet eens was met de perpetuity in het contract (eeuwigdurend contract),vond dat een contract zonder einde tegen de wet was, de rechter heeft haar hier uiteindelijk gelijk in gegeven. De uitspraken zijn nogmaals bevestigd op Uiteraard biedt deze uitspraak ook ons meer mogelijkheden! Deze jurisprudentie zullen wij zeker gaan gebruiken in onze strijd tegen de timeshare industrie. Niet alleen m.b.t. het timeshare annuleren, maar ook om ‘verloren’ geld terug te vorderen.

Om alvast een eerste inschatting te kunnen maken, willen wij u uitnodigen om het onderstaande Timesharestop reclaim-formulier in te vullen. Dit zal niet meer dan 2 minuten van uw tijd in beslag nemen. Wij zullen na ontvangst en beoordeling hiervan, zo snel mogelijk contact met u opnemen om uw mogelijkheden te bespreken. Wij streven er altijd naar om binnen 24 uur contact met u op te nemen. Weekend-reacties worden de eerstvolgende werkdag gecontacteerd, door een van onze zeer deskundige medewerkers.

Wij willen hier ook nog waarschuwen tegen het bedrijf Timeshare Compensation uit Engeland die timeshsare eigenaren contacteert en uitnodigt om naar Tenerife te komen. GA HIER NIET OP IN! Lees HIER meer over dit bedrijf.

Klik hier voor het Timeshare Reclaim Hulp-formulier

Bewaren

Bewaren

error: Content is protected !!