Timeshare geld terugvorderen

Timeshare geld terugvorderen

Timeshare geld terugvorderen

Steeds meer timeshare eigenaren worden geconfronteerd met het gegeven dat hun timeshare niet herverkoopbaar is. Het is zelfs zo dat men het zelfs niet gratis weg kan geven. Timeshare bedrijven nemen uw timeshare niet terug en timeshare geld terugvorderen gaat gepaard met langlopende-, zeer dure-, individuele juridische procedures, waarvan men de uitslag nog maar moet afwachten.  Hierdoor wordt de timeshare eigenaar gedwongen om zelf naar een goede oplossing te zoeken.
Wij van Timesharestop hebben deze oplossing. Vele timeshare eigenaren uit binnen- en buitenland, hebben al vanaf 2014 succesvol gebruikt gemaakt van onze succesvolle- en gegarandeerde dienstverlening. Met een timeshare-annuleringsscore van 100%, kunnen wij het timeshare ontbinden dan ook mondeling en schriftelijk garanderen. Neem contact met ons op en ken uw mogelijkheden om geld terug te vorderen middels het indienen van een schadeclaim. Zodat niet alleen uw timeshare contract zal worden ontbonden, maar zodat u ook, ook al is uw timeshare niet herverkoopbaar, een (groot) gedeelte van het door u geïnvesteerde geld kunt laten terugvorderen door ons. Maak een afspraak met ons en ontdek ook uw mogelijkheden om een schadeclaim in te dienen. Dankzij de recentelijke-, zeer gunstige uitspraken door het Spaanse hooggerechtshof, zijn de huidige kansen om geld terug te vorderen in zeer ruime mate aanwezig. Wij zullen tijdens onze afspraak dan ook middels een uitvoerig gesprek uw mogelijkheden beoordelen.

De mogelijkheid om timeshare geld terug te vorderen

Voor de meeste klanten die ons bezoeken of bij wie wij langskomen, is het belangrijkste motief om gebruik te maken van onze dienstverlening, het timeshare annuleren. Zodat zij geen jaarlijkse verplichtingen meer hebben met betrekking tot de jaarlijkse onderhoudskosten. Hiernaast en los hiervan, zullen wij van Timesharestop ook de mogelijkheden onderzoeken om naast het timeshare annuleren, indien mogelijk, ook timeshare geld terug te vorderen voor u. Geld dat u hebt geïnvesteerd in een timeshare eigendom – of moeten we zeggen “timeshare lidmaatschap” – Dat bij nader inzien absoluut geen investering is geweest, maar een grote financiële strop met vele frustraties tot gevolg. Het gehele onderzoek naar de mogelijkheden tot het indienen van een schadeclaim en ook de uitvoering hiervan, doen wij geheel kosteloos voor u. Indien wij succesvol, timeshare geld terugvorderen voor u, zullen wij 30% inhouden van het bedrag dat zal worden uitgekeerd.

Timeshare geld terugvorderen

Eind 2015 heeft het Spaanse hooggerechtshof in Madrid een uitspraak gedaan tegen het timeshare bedrijf “ANFI” op Gran Canaria. De meest recente uitspraak is gedaan op vrijdag 20 November 2015.  Deze uitspraak was in het voordeel van een Noorse ingezetene die een timeshare bij Anfi gekocht had en het niet eens was met de perpetuity in het contract (eeuwigdurend contract),vond dat een contract zonder einde tegen de wet was, de rechter heeft haar hier uiteindelijk gelijk in gegeven. De uitspraken zijn nogmaals bevestigd op Uiteraard biedt deze uitspraak ook ons meer mogelijkheden! Deze jurisprudentie zullen wij zeker gaan gebruiken in onze strijd tegen de timeshare industrie. Niet alleen m.b.t. het timeshare annuleren, maar ook om ‘verloren’ geld terug te vorderen.

Om alvast een eerste inschatting te kunnen maken, willen wij u uitnodigen om het onderstaande Timesharestop reclaim-formulier in te vullen. Dit zal niet meer dan 2 minuten van uw tijd in beslag nemen. Wij zullen na ontvangst en beoordeling hiervan, zo snel mogelijk contact met u opnemen om uw mogelijkheden te bespreken. Wij streven er altijd naar om binnen 24 uur contact met u op te nemen. Weekend-reacties worden de eerstvolgende werkdag gecontacteerd, door een van onze zeer deskundige medewerkers.

Klik hier en ontdek welke mogelijkheden u hebt om geld terug te vorderen

Bewaren

Bewaren

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest