RDO – Resort Development Organisation

Het zogenaamde timeshare advies orgaan, de RDO (voorheen de OTE) oftewel de “Resort Development Organisation”, is een timeshare advies orgaan dat gefinancierd wordt door haar leden. Wie zijn deze leden van de RDO? Dit zijn de timeshare Resorts zoals bijvoorbeeld:

Op de websites van RDO staat geen enkele berichtgeving over deze timeshare resorts die allen lid zijn van de RDO! Dit terwijl toch juist alle problemen hier beginnen! Het is daar waar de timeshare verkopers hun leugens vertellen aan de potentiële klanten, die nog steeds op een zeer twijfelachtige wijze worden “uitgenodigd” om deel te nemen aan de verkooppresentaties.

RDO subjectiviteit

De RDO beweert timeshare advies te geven aan timeshare eigenaren en dat ze de belangen behartigen van hen. DIT DOEN ZE NIET ! Ook beweert de Resort Development Organisation dat ze de rotte appels uit de timeshare industrie hebben verwijderd. Ook dit hebben ze niet gedaan. Integendeel! Hun timeshare advies is er juist op gericht deze timeshare bedrijven te beschermen, zodat ze door kunnen gaan met de verkoop van timeshare op welke manier dan ook! vanaf 1999 tot 2012 is het aantal RDO leden afgenomen van meer dan 180 tot minder dan 70 in 2015! Zij is een perfect weerspiegeling van de oneerlijke tak van de timeshare industrie, waar objectief timeshare advies niet bestaat. Vrijwel alle dubieuze en oneerlijke timeshare bedrijven zijn lid van de RDO, met als drijvende kracht: RCI en Silverpoint Vacations SL. Dit zegt ook alles over hun objectiviteit. Zelfs de aanwezigheid van een paar ‘eerlijke’ leden zoals: Hapimag, Hilton en Interval International is niet genoeg om de RDO een enigszins betrouwbaar uiterlijk te geven.

RDO fictieve hulp

De RDO geeft geen timeshare advies en is blind voor de frauduleuze praktijken van de meerderheid van hun leden. Leden, werkzaam in de herverkoop tak van timeshare, breken de RDO ethiek en geven hun klanten misleidende informatie door bijvoorbeeld te zeggen dat hun timeshare een hoge waarde heeft en relatief eenvoudig verkocht kan worden. Wat voor een waarde moeten we dan hechten aan de objectiviteit en het daaraangekoppelde timeshare advies. Klachten over deze bedrijven worden door de RDO genegeerd. Andere leden (Resort Properties, die van naam is veranderd en nu Silverpoint heet, en Regency Resorts. Beiden gevestigd in Tenerife) hebben zich schuldig gemaakt aan investeringsfraude. Ons timeshare advies met betrekking tot deze bedrijven is dan ook negatief! De RDO claimt deze beschuldigingen te hebben onderzocht, maar zegt niets te hebben gevonden! Gelukkig heeft justitie wel genoeg gevonden! Silverpoint is dan ook verantwoordelijk gehouden voor de criminele activiteiten van Resort Properties. De RDO blijft stil…zoals altijd. Logisch want een van hun “Board Members”is ‘Mark Cushway’, de CEO van Silverpoint. Het timeshare advies voor Silverpoint is dan ook: WEGBLIJVEN EN AFBLIJVEN!

RDO en haar inkomen

Het inkomen van de RDO bestaat uit:

  • Het jaarlijkse lidmaatschap van haar leden.
  • Commissie op de timeshare verkoop van haar leden (timeshare resorts).
  • Winst opgestreken tijdens hun jaarlijkse conferenties.
  • Commissies van de herverkoop instanties

De RDO en de TATOC zijn zeer actief in het publiceren en het aan het licht brengen van de dubieuze praktijken van de vele cold callers en timeshare resale bedrijven, dit juichen wij uiteraard van harte toe! Maar de RDO vergeet te vermelden dat deze praktijken ontstaan door de oneerlijke, leugenachtige handelwijzen van zijn eigen leden. Hierop wordt door dit uitermate dubieuze orgaan niet gereageerd!

Ja, ik wil weten of ik geld terug kan vorderen!

RDO en nauwverwante bedrijven

RDO

De RDO doet gelukkig ook zeer goede dingen samen met een bedrijf dat gelieerd is aan de RDO – “Mindtimeshare”. Wij juichen van harte toe dat er een aantal dubieuze bedrijven en gebeurtenissen door Mindtimeshare worden belicht! Mindtimeshare wordt gemanaged door de voormalig RDO werknemer ‘Alberto Garcia’. Zij heeft de keuze gemaakt om,consumenten te waarschuwen voor de steeds verder toenemende fraude die gepleegd wordt door diverse cold callers en andere oplichters. Het zou fijn zijn wanneer zij in haar artikelen ook waarschuwt voor de timeshare praktijken van bedrijven zoals: Silverpoint, Club La Costa, Anfi en Diamond Resorts International enz. De publicaties van de zogenaamde ‘cold callers’ zijn meestal uitstekend en compleet. Er kan echter meer gewaarschuwd worden. Dit omdat timeshare resorts weigeren om hun ongewenste timeshare terug te nemen omdat ze bang zijn hun jaarlijkse onderhoudskosten mis te lopen. Toch vreemd wanneer je bedenkt dat iets wat als investering is verkocht niet eens gratis wordt teruggenomen door het timeshare bedrijf. Stelt u zich eens voor: U koopt een nieuwe auto en besluit deze 2 jaren later gratis terug te geven aan de verkoper. Denkt u dat deze Nee zegt? Uiteraard niet.

In ieder geval gaat de RDO gewoon verder met…. het niet publiceren en erkennen van de problematiek en hebberige-, dubieuze activiteiten van zijn leden, de timeshare resorts. Waarschijnlijk omdat door het veranderen van deze tactiek, hun inkomsten drastisch zullen verminderen.

Tatoc, een ander timeshare advies orgaan, werd opgericht midden ’90 er jaren door de toenmalige RDO, als het consument vriendelijke gezicht van de timeshare industrie. Een tijdlang gaven ze wat timeshare advies en was hun rol ‘Low-Profile’. Dit veranderde halverwege de jaren 2000. In Brussel begon de discussie rondom de nieuwe timeshare wetgeving die, ter bescherming van de consument, dringend welkom was. De toenmalige RDO financierde de TATOC om te gaan lobbyen, zogenaamd namens de timeshare consument! Doordat de RDO en TATOC beiden op dezelfde golflengte zaten werd besloten door Het Europese parlement om hen te vertrouwen.

In 2009 werd de naam van het timeshare advies orgaan: TATOC, even veranderd in Timeshare Association en kreeg een nieuwe grote financiele injectie van de RDO met behulp van een aantal timeshare resorts. De nieuwe taak van hen was nu om alleen de positieve aspecten van timeshare te benadrukken. Deze nieuwe naam stelde TATOC in staat om te suggereren dat ze een belangen vereniging voor consumenten waren. Ook manifesteerden ze zichzelf (onjuist) als zijnde een liefdadigheid of vrijwilligers organisatie. Ze vroegen zelfs om donaties, we weten dat dit kenmerkend is voor de aan de RDO verwante organen. Het timeshare annuleren was nog steeds niet mogelijk

RDO is hebberig

RDO

Het timeshare advies orgaan TATOC, runt nu een aantal PR websites zoals ‘Go timeshare’ en ‘Sharetime’, in een poging om de massa’s negatieve publiciteit rondom timeshare, in twijfel te doen trekken. Dit doen ze door het publiceren van grote hoeveelheden positieve berichtgevingen over timeshare en het geven van foutief timeshare advies. Twijfel en angst zaaien bij timeshare eigenaren is het doel! Timeshare eigenaren ertoe bewegen om geen aktie meer te ondernemen hun timeshare contract te ontbinden. Hen zover te brengen dat ze liever de jaarlijks stijgende kosten betalen dan enige aktie te ondernemen met het risico geld te verliezen aan bedriegers. Ook heeft de TATOC een aantal hulplijnen voor consumenten. Echter, de eigenaren die hulp zoeken m.b.t. hun timeshare problemen zijn niet op de hoogte van het feit dat het bedrijf, waar zij hun timeshare hebben gekocht en waar ze zoveel problemen mee hebben, een mede financierder van de TATOC – RDO is! Zoals u weet: “Wie betaalt, die bepaalt”.

In Augustus 2010 zijn er bij de TATOC afspraken gemaakt om consumenten, die klachten hebben over Resort Properties (nu Silverpoint), door te verwijzen naar een medewerker van Resort Properties zonder dat de consument hiervan op de hoogte was! Wat denkt u dat hun timeshare advies inhoudt?

Neem contact met ons op

error: Content is protected !!