Palm Oasis timeshare

Palm Oasis timeshare

Palm Oasis timeshare

Het Palm Oasis timeshare bedrijf in Maspalomas op Gran Canaria is een mooi timeshare Resort, waar vele Nederlanders en Engelsen hun timeshare lidmaatschap hebben afgesloten tussen 1996 – 2006. Ook al is de kwaliteit van dit resort in Maspalomas niet slecht, er werd toch op dezelfde wijze timeshare lidmaatschappen verkocht als op een ander Resort. Met andere woorden: er werd gelogen, misleidt en veel informatie werd verzwegen of bewust achtergehouden.

Vanwege het feit dat de Palm Oasis Timeshare eigenaren bij in Maspalomas ontevreden waren en van hun timeshare contract af wilden, hebben een paar jaar geleden, een aantal leden in Nederland besloten om gezamenlijk een collectieve actie tegen het Palm Oasis timeshare bedrijf te ondernemen, met als doel: het beëindigen van de timeshare overeenkomst en teruggave van betaalde gelden. Zoals bekend en door velen ook verwacht, is deze actie op niets uitgelopen en heeft de rechter in Nederland deze actie als niet ontvankelijk verklaard. De leden die hieraan deelgenomen hebben kregen te horen dat er verder geen mogelijkheden waren voor hen. Dit is echter, zoals wij al vele malen hebben bewezen, NIET WAAR!

Palm Oasis heeft al diverse rechtzaken in Spanje gewonnen tegen ontevreden timeshare eigenaren die, aangemoedigd door dubieuze bedrijfjes, een rechtzaak waren begonnen tegen dit bedrijf. Ook in Nederland is dit gebeurd. Gronden op basis waarvan rechtzaken zijn gestart tegen het Palm Oasis timeshare bedrijf zijn: Het ontbreken van een einddatum in het contract. Dit betekent echter niet dat er een eeuwigheidsclausule in het contract staat. Dit is al meermaals bepaald door het gerechtshof in Spanje. Ook het feit dat bij een niet tijdige betaling van het aankoopbedrag door de klant aan Palm Oasis, zij het recht heeft om het contract te annuleren, wil niet zeggen dat een klant dit mag en kan doen.

Met verbazing hebben wij gelezen dat een (mede) organisator van een rechtzaak tegen Palm Oasis, nu (anno 2016), volgens eigen zeggen, de moeite heeft genomen om de oude contracten van Palm Oasis timeshare leden, eens goed te bekijken. Ons inziens hadden zij dit beter kunnen doen toen zij de rechtzaak in 2013 tegen het Palm Oasis timeshare bedrijf gingen (mede) organiseren. Dit had de deelnemers waarschijnlijk behoedt voor een financiële aderlating.

Palm Oasis eigenaar?

Palm Oasis timeshare

Bent u eigenaar bij het Palm Oasis timeshare bedrijf in Maspalomas en wilt u uw timeshare overeenkomst beëindigen? Wij garanderen de contract ontbinding bij het Palm Oasis timeshare bedrijf zowel mondeling als ook schriftelijk. Wij zorgen ervoor dat uw jaarlijkse verplichtingen aan Palm Oasis in Maspalomas, gegarandeerd worden gestopt. Hierdoor heeft u niet meer de dreiging van deze contractuele verplichting, die voor velen toch als een strop om hun nek voelt. Wij begrijpen dat u deze “last” niet aan uw kinderen wilt overdragen. Het gaat hierbij niet alleen om de financiële last en contractuele verplichting, nee, het gaat hierbij ook om de dreigende brieven die u zult blijven ontvangen van de diverse incasso bureaus. In Duitsland zijn de eerste timeshare eigenaren die hun lidmaatschap op Gran Canaria hadden afgesloten, al voor de rechtbank gedaagd. Dit nadat ze ettelijke brieven van een incasso bureau, op advies van dubieuze derden, hadden genegeerd….!! Dat dit het slechtste advies is wat men u kan geven, is inmiddels bekend.  Helaas echter blijkbaar niet bij iedereen, want dit onzinnige advies wordt ook nu nog gegeven door iemand in Nederland. Dat men in Duitsland inmiddels geleerd heeft van deze fout zal duidelijk zijn. Ook met betrekking tot de timeshare contracten bij Palm Oasis in Maspalomas is deze handelswijze geen oplossing. U kunt er rustig van uitgaan dat achterstallige, niet betaalde kosten bij u zullen worden geïnd.

Schulden aan Palm Oasis timeshare of een ander bedrijf

Palm Oasis timeshare

Steeds meer timeshare bedrijven, met inbegrip van het Palm Oasis timeshare bedrijf, zullen op het moment dat u stopt met het betalen van de jaarlijkse onderhoudskosten, een brief aan u sturen met de vraag om betaling van deze kosten. Indien u besluit hier niet op in te gaan sturen ze u een tweede brief die iets minder vriendelijk is. Hierin staat dat indien u niet betaald, u geen gebruik meer kunt maken van uw timeshare lidmaatschap. Juridisch is dit correct. Vervolgens hoort u een tijdje niets meer van het timeshare bedrijf in kwestie. Waarom niet? Het antwoord op deze vraag is relatief eenvoudig: Men gaat wachten totdat uw schuld aan het timeshare bedrijf hoog genoeg is, zo hoog dat het zich loont om de vordering te verkopen aan incasso bureaus. Deze koopt de vordering dus over van het timeshare bedrijf, voor een veel lager bedrag dan het aanvankelijke bedrag van de vordering. KLIK HIER – Schulden zijn gewoon handelswaar! Op deze wijze kan het incasso bedrijf dus een “leuke” winst maken. ONDERTUSSEN LOOPT UW TIMESHARE LIDMAATSCHAP GEWOON DOOR EN WORDT UW SCHULD AAN HET TIMESHARE BEDRIJF IEDER JAAR HOGER EN HOGER!! Dit is ook het geval bij de timeshare eigenaren van onder andere Palm Oasis timeshare. Ondertussen zal het bedrijf om de zoveel tijd nog wel een brief laten sturen door een incasso bureau, dit om ervoor te zorgen dat er geen kans op verjaring zal kunnen ontstaan. Palm Oasis gebruikt hiervoor het bedrijf “Alektum”. Deze stuurt af en toe de zojuist beschreven brief. Het niet betalen van de jaarlijkse onderhoudskosten is een advies dat, zoals u zult begrijpen, zeker niet door ons zal worden gegeven. Wij ontbinden uw contract bij het  Palm Oasis timeshare bedrijf in Maspalomas op Gran Canaria gegarandeerd.

Wilt u van uw Palm Oasis timeshare verplichting af? Wilt u stoppen met betalen van de jaarlijkse onderhoudskosten? Wilt u van uw contractuele verplichtingen af en alleen nog op vakantie gaan zoals u dit wenst te doen? Neem dan snel contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat ook uw timeshare contract, permanent zal worden ontbonden. Het maakt hierbij niet uit of u uw timeshare heeft gekocht bij Palm Oasis of bij een ander bedrijf. Wij kunnen de meeste timeshare contracten, waar dan ook ter wereld afgesloten, permanent ontbinden voor u. Vul ons Contactformulier in of bel gewoon even. Tel: +31 33 2022 096 Uw Palm Oasis verplichting zal gegarandeerd worden beëindigd.

Bewaren

error: Content is protected !!