Diamond Resorts

Deze overname zal met ingang van 2019 zeer grote nadelige gevolgen hebben voor onder andere de jaarlijkse onderhoudskosten van de eigenaren bij Diamond Resorts. Nog meer redenen om uw contract te laten beëindigen bij Diamond Resorts, oftewel Apollo Global. De verwachting is ook dat Apollo extra kosten op haar leden zal gaan verhalen i.v.m de schade die is ontstaan door de verwoestingen door de Orkanen in september 2017.

Bron: Apollo Global Is Buying Diamond Resorts For $2.2 Billion – Fortune

Dit geeft een goed beeld van de extreme bedragen die rondgaan in de timeshare wereld. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn alleen al een gigantische bron van inkomsten, gegarandeerde jaarlijkse inkomsten….
Voorbeeld: Resort heeft 500 appartementen. ieder appartement kan dus minimaal 52x per jaar verkocht worden(500×52=26.000) vermeniguldig dit met de jaarlijkse onderhoudskosten per week ( gemiddeld €600,=)
Het gegarandeerde jaarlijkse inkomen met betrekking tot de onderhoudskosten zal in dit geval dan zijn: 26.000 x 600 = € 15.600.000,=
Geen wonder dat timeshare resorts hun leden, de timeshare eigenaren, niet graag laat stoppen met hun timeshare verplichting.

Bent u ook een, op dit moment, ontevreden timeshare eigenaar? Neem contact op met ons en laat uw timeshare contract beëindigen. Met Garantie.

error: Content is protected !!